Innkalling til årsmøte – 2019

Styret i FK Brage Trondenes har gleden av å invitere til årsmøte den 18. mars 2019 kl. 20:00.

Årsmøtet vil finne sted i møterommet i Harstadhallen (inn hovedinngangen og rett frem).

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle FK Brage Trondenes årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for år 2018 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for år 2019
  • Økonomiske retningslinjer
 9. Behandle FK Brage Trondenes sin organisasjonsplan
  • Revidert sportsplan
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlem
  • Valgkomite
  • Revisorer

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen,
FK Brage Trondenes