Idrett skal være for alle – Heia IF

Heia IF er Norges største idrettslag, men har ikke en eneste utøver. Det er et symbolsk lag som representerer de over 100 000 barna i Norge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Mange av disse barna har ikke mulighet til å drive med organisert idrett. Målet med Heia IF er å skape oppmerksomhet rundt denne utfordringen, som dessverre er ukjent for mange.

Heia IF er en del av Coop-dugnaden som er et samarbeidsprosjekt mellom Coop og Røde Kors. Vi dekker medlemskontingent og treningsavgift for barn i familier med svak økonomi, slik at de får muligheten til å delta på organisert idrett sammen med venner og klassekamerater. I 2018 har over 2200 barn fått denne muligheten. Lurer du på hvordan du kan søke støtte, les mer på Røde Kors sine sider.

Teksten i denne artikkelen er hentet fra nettsidene til Heia IF. FK Brage Trondenes har ingen tilknytning til aktørene.