Utsatt: Innkalling til årsmøte – 2020

Styret i FK Brage Trondenes har gleden av å invitere til årsmøte mandag 16. mars 2020 kl. 19:30.

NB! Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid grunnet usikkerheten rundt COVID-19. Nettsidene vil oppdateres med ny informasjon så fort det foreligger.

Årsmøtet vil finne sted i møterommet i Harstadhallen (inn hovedinngangen og rett frem).

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle FK Brage Trondenes årsmelding
 5. Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for år 2019 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  • Ny klubblogo
  • innsendte saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for år 2020
  • Økonomiske retningslinjer
  • Gradert trenerkompensasjon
 9. Behandle FK Brage Trondenes sin organisasjonsplan
  • Endre antallet styremedlemmer/mulige styremedlemmer
 10. Foreta følgende valg:
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlem
  • Valgkomite
  • Revisorer

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen,
FK Brage Trondenes