Viktig! Retningslinjer for Kraftløkka

Denne artikkelen inneholder retningslinjer for bruk av Kraftløkka. Informasjonen vil bli oppdatert dersom situasjonen endrer seg!

Situasjonen rundt covid-19 gjør at vi fortsatt trenger å ha retningslinjer for bruken av vår hjemmebane Kraftløkka. Egne rutiner og retningslinjer gjelder for gjennomføring av kamper og det er laglederes ansvar å sørge for at disse overholdes. Oppdaterte rutiner finnes til enhver tid hos NFF.

Styret har gått til innkjøp av materiell som skal benyttes, og det vil bli gitt innføring/opplæring til aktuelle tillitsvalgte, slik at aktiviteten kan gjennomføres etter NFF’s retningslinjer.


  • Uorganisert aktivitet er ikke tillatt!
  • Organisert trening tillates etter gjeldende retningslinjer. Sportslig Utvalg (SU) styrer aktiviteten og innvilger tillatelse til å gjennomføre treninger.
  • Organisert trening skal kun skje av lag hvor tillitsvalgte har fått innføring om gjeldende tiltak fra representanter i SU. Tillitsvalgte vil gis konkret informasjon om prosedyrer og praktisk gjennomføring.