Innkalling til årsmøte 2020

Styret i FK Brage Trondenes har gleden av å invitere til årsmøte mandag 8. juni 2020 kl. 19:30. Møtet vil finne sted på møterommet i Harstadhallen.

Viktig: Årsmøtet vil gjennomføres ved fysisk oppmøte, dersom situasjonen rundt covid-19 ikke endres. Vi ber derfor om at personer som vil delta på møtet sender påmelding. Dette for at vi skal kunne tilpasse lokale til å ivareta alle smittevernshensyn.

Påmelding sendes per e-post til post@brage-trondenes.no, senest 5. juni.


Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle FK Brage Trondenes årsmelding
 5. Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for år 2019 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  • Ny klubblogo
  • Innsendte saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for år 2020
  • Økonomiske retningslinjer
  • Gradert trenerkompensasjon
 9. Behandle FK Brage Trondenes sin organisasjonsplan
  • Endre antallet styremedlemmer/mulige styremedlemmer
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlem
  • Valgkomité
  • Revisorer

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen,
FK Brage Trondenes