Frank Aspelund engasjert som Spiller- og trenerutvikler

FK Brage Trondenes har engasjert Frank Aspelund som ny Spiller- og trenerutvikler i klubben. Det er vi sikre på vil bli et kjempeløft for både de tillitsvalgte og klubbens barn og unge!

Frank Aspelund har allerede lang fartstid som trener og tillitsvalgt på ulike lag i FK Brage Trondenes. Han ha bred erfaring fra barne- og ungdomsfotballen, herunder arrangementet «Harstad Fotballcamp». Styret og Sportslig Utvalg (SU) har nå valgt å engasjere Aspelund som «Spiller- og trenerutvikler» for klubben, med oppstart fra 1. august.

Frank Aspelund

Styret er utrolig glade for å ha kommet til enighet med Aspelund, som vil bidra aktivt på treningsfeltet for samtlige lag i klubben. En rolle som Aspelund nå går inn i har vært etterspurt i lang tid.  Han vil være SUs forlengede arm og bruke sin store kompetanse til å sikre en rød tråd i det sportslige tilbudet i FK Brage Trondenes, herunder ved arrangering av trenersamlinger. Han vil også være et viktig bindeledd mellom lag når det kommer til samarbeid på tvers av grupper og hospitering. Styret er sikre på at dette vil være et kjempeløft for alle, både de tillitsvalgte og spillerne.

Aspelund vil ta direkte kontakt med alle lag ila. august og september. Formålet er å danne seg et bilde over gruppene og se på hvilke områder det er naturlig å bistå. Aspelund vil rapportere direkte til SU og gjør både de og styret i stand til å kunne følge opp lagene på en langt bedre måte enn før.

Frank kan nås direkte per:
Telefon – 405 43 770
E-post – utvikling@brage-trondenes.no

Vi gleder oss til høstsesongen!