Frank Aspelund forlenger med BT

Siden sommeren i fjor har Frank Aspelund vært engasjert som Spiller- og Trenerutvikler i FK Brage Trondenes. Nå er avtalen forlenget i ytterligere 3 år.

Frank Aspelund

Til tross for store restriksjoner på bakgrunn av corona, har tilskuddet av Aspelund vist seg som et kjempeløft for klubben. Det er derfor svært gledelig at vi nå har sikret en avtale med Frank som strekker seg over de neste tre årene.

Både Sportslig Utvalg (SU) og styret var enige i at jobben som er gjort av Aspelund har vært et kjempeløft for hele klubben. Det var derfor bred enighet om å klare å få til en ny avtale, som sikrer videre kontinuitet i arbeidet som hittil er lagt ned. Aspelund har fungert som SUs forlengede arm og bruker sin store kompetanse til å sikre en rød tråd i det sportslige tilbudet i FK Brage Trondenes, herunder ved arrangering av trenersamlinger. Han vil også fortsette å være et viktig bindeledd mellom lag når det kommer til samarbeid på tvers av grupper og hospitering.

For trenere og tillitsvalgte i BT kan Frank nås direkte på:
Telefon – 405 43 770
E-post – utvikling@brage-trondenes.no