Ny avtale med Sparebank 68 Nord

FK Brage Trondenes og Sparebank 68 Nord har inngått en ny avtale, som gjelder for tre sesonger!

Siden 2019 har lokalbanken Sparebank 68 Nord vært klubbens generalsponsor, som med sine betydelige og viktige tilskudd har vært vesentlige for at vi kan gi barn og unge et best mulig tilbud. Nå er en ny treårsavtale på plass, og vi er ekstremt glade for at det gode samarbeidet fortsetter og gir oss forutsigbarhet. Avtalen gjelder allerede fra inneværende sesong og frem til og med sesongen 2023.

Gjennom corona-sesongen 2020 har både vi og andre opplevd et stort frafall av sponsorer og inntekter. Heldigvis har vi beholdt de store bidragsyterne, herunder Sparebank 68 Nord, og den nye avtalen hjelper oss å komme skikkelig i gang igjen når pandemien nå forhåpentligvis går mot slutten.

Tusen takk til Sparebank 68 Nord for deres uvurderlige støtte til vårt arbeid!