Innkalling til årsmøtet 2022!

Styret i FK Brage Trondenes har gleden av å invitere til årsmøte mandag 28. mars 2022 kl. 19:30. Møtet vil finne sted på møterommet i Harstadhallen.

Viktig: Årsmøtet vil etter planen gjennomføres ved fysisk oppmøte, dersom situasjonen rundt covid-19 ikke endres. Vi ber derfor om at personer som vil delta på møtet sender påmelding. Dette for at vi skal kunne tilpasse/bytte lokale dersom nødvendig.

Påmelding sendes per e-post til post@brage-trondenes.no, senest 15. mars.


Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle FK Brage Trondenes årsmelding
  • Informasjon om hoopit, servicehus m.m.
  • Informasjon fra Sportslig Utvalg
 5. Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for år 2021 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  • Innsendte saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for år 2022
  • Økonomiske retningslinjer
 9. Behandle FK Brage Trondenes sin organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlem
  • Valgkomite
  • Revisorer

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen,
FK Brage Trondenes