Innkalling til årsmøtet 2023!

Styret i FK Brage Trondenes har gleden av å invitere til årsmøte tirsdag 21. mars 2023 kl. 19:30. Møtet vil finne sted på møterommet i Harstadhallen.

Viktig: Vi ber om at personer som vil delta på møtet sender påmelding. Dette for at vi skal kunne tilpasse/bytte lokale dersom nødvendig.

Påmelding sendes per e-post til post@brage-trondenes.no, senest 15. mars.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
4. Behandle FK Brage Trondenes årsmelding
5. Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for år 2022 i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
 Prosjektmandat for klubbhus/servicehus
 Skille sportslig utvalg (SU) fra styret
 Innsendte saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for år 2023
 Økonomiske retningslinjer
9. Behandle FK Brage Trondenes sin organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
 Leder
 Nestleder
 Styremedlemmer
 Valgkomite
 Revisorer

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen,
FK Brage Trondenes