Innkalling til årsmøtet 2024!

Styret innkaller til årsmøte i FK Brage Trondenes tirsdag 19. mars 2024 kl. 19.30.
Årsmøtet vil bli avholdt i Øysteins gate 8 i Harstad (Politihuset).

Viktig: Vi ber om at personer som vil delta på møtet sender påmelding. Dette for at vi skal kunne tilpasse/bytte lokale dersom nødvendig. Påmelding sendes per e-post til post@brage-trondenes.no.


Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll
4. Behandle FK Brage Trondenes årsmelding
5. Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for år 2023 i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
• Kompensasjon for trenere
• Evt. innsendte saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for år 2024
• Økonomiske retningslinjer
9. Behandle FK Brage Trondenes sin organisasjonsplan
10. Foreta nødvendige valg av tillitsvalgte

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Med sportslig hilsen
FK Brage Trondenes