Styret

Styret i FK Brage Trondenes (2024) består av følgende personer:

Jørgen Erdahl (leder)
Odd Kristian Ness (nestleder)
Trine Westerberg (kasserer)
Tonje Isaksen
Jahn-Erik Solheim
Kristian Holm Lamo
Lucas With Ludvigsen
Anita Ada Helen Presthus (vara)


Tidligere styrer

2023:
Jørgen Erdahl (leder)
Odd Kristian Ness (nestleder)
Trine Westerberg (kasserer)
Tonje Isaksen
Aase Øverland
Jahn-Erik Solheim
Dagrun Weines
Anita Ada Helen Presthus (vara)

2022:
Jørgen Erdahl (leder)
Odd Kristian Ness (nestleder)
Trine Westerberg (kasserer)
Tonje Isaksen
Alf Jacob Salberg
Aase Øverland
Jahn-Erik Solheim
Dagrun Weines
Anita Ada Helen Presthus (vara)

2021:
Jørgen Erdahl (leder)
Odd Kristian Ness (nestleder)
Trine Westerberg (kasserer)
Tonje Isaksen
Alf Jacob Salberg
Tommy Mikalsen
Aase Øverland
Anita Ada Helen Presthus (vara)

2020:
Jørgen Erdahl (leder)
Eivind Haukebøe Vik (nestleder)
Trine Westerberg (kasserer)
Tonje Isaksen
Odd Kristian Ness
Alf Jacob Salberg
Tommy Mikalsen
Anita Ada Helen Presthus (vara)

2019:
Jørgen Erdahl (leder)
Jan-Hugo Heggen (nestleder)
Trine Westerberg (kasserer)
Thomas Eriksen
Tonje Isaksen
Odd Kristian Ness
Alf Jacob Salberg
Eivind Haukebøe Vik

2018:
Alf Jacob Salberg (leder)
Jan-Hugo Heggen (nestleder)
Kjell Larssen (kasserer)
Trine Lossius
Hugo Rushfeldt
Thomas Eriksen
Tonje Isaksen
Jørgen Erdahl
Lise S. Wessel (vara)